View this site in English Leden login Home
De VIRA-advocaat

Het (aspirant-)lidmaatschap van VIRA staat open voor advocaten die de intensieve post-doctorale specialisatieopleiding Informaticarecht van de Grotius Academie hebben voltooid. Daarnaast worden er door VIRA eisen gesteld aan de opgedane praktijkervaring, de mate waarin informaticarecht in de praktijk wordt beoefend en de permanente opleiding van de (aspirant-)leden.

Specialist zijn in het informaticarecht betekent voor een VIRA-advocaat: kennis en begrip van de informatica- en telecommunicatiepraktijk en van de technische en praktische omgeving waarin de vragen van cliënten zich afspelen, en het voortdurend actualiseren van de onmisbare kennis en know-how op de (vaak in snel tempo veranderende) regelgeving en de juridische ontwikkelingen op dit gebied.

De (aspirant-)leden van VIRA wisselen regelmatig kennis en ervaring uit: niet alleen binnen de advocatuur, maar ook door overleg met vertegenwoordigers van rechterlijke instanties en deskundigen op het gebied van ICT. Zo zijn zij steeds van de laatste ontwikkelingen op de hoogte.

De (aspirant-)leden van VIRA kunnen behulpzaam zijn op de volgende terreinen:

Internet, electronic commerce, inrichting en beheer van websites, bescherming persoonsgegevens, beveiliging, aansprakelijkheid van providers (content, access, service), turn-key overeenkomsten, (aansprakelijkheid mislukte) automatiseringsprojecten, softwarelicenties en algemene (licentie-) voorwaarden, facilities management en outsourcing, source code escrow, bescherming van software, domeinnamen, databanken, telecommunicatie (contracten, regelgeving), joint ventures en samenwerkingen in de ICT-sector, tenders (aanbestedingen), distributierelaties, informatietechnologie, R&D (ontwikkelings-) overeenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsten, computercriminaliteit, voorkoming en begeleiding van geschillen, gerechtelijke procedures, arbitrage en mini-trial.