View this site in English Leden login Home
Over ons

VIRA is op 24 februari 1995 opgericht door een groep advocaten om de deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van informaticarecht te bevorderen. VIRA is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging.

VIRA bevordert de deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van informaticarecht door eisen te stellen aan de (voortdurende) opleiding van haar (aspirant-)leden en aan de mate waarin de (aspirant-)leden daadwerkelijk in praktische zin actief zijn met ICT-vraagstukken.

VIRA organiseert in samenwerking met de Grotius Academie de postdoctorale specialisatieopleiding Informaticarecht en de jaarlijkse terugkomdag voor deze specialisatieopleiding. Deze opleiding en de terugkomdagen kunnen ook worden gevolgd door juristen die geen lid van VIRA kunnen of willen worden.

Daarnaast worden voor de (aspirant-)leden jaarlijks twee bijeenkomsten georganiseerd waarin de ene keer de juridische en de andere keer de praktische aspecten van actuele ontwikkelingen de boventoon voeren. Voor deze bijeenkomsten nodigt VIRA ook vertegenwoordigers van andere disciplines dan de advocatuur uit. Contacten met vertegenwoordigers van andere disciplines zijn onontbeerlijk voor een professionele dienstverlening en voor het cre?ren van juridische ICT-oplossingen die voor de opdrachtgever ook waarde hebben buiten het strikt juridische.